ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวอำลาที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เน้นย้ำการทำงานต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

      นายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน  และเสวนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการและ ข้าราชการที่โยกย้าย ณ โรงแรม น่าน กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน  
ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวอำลาในการประชุม เนื่องจากจะต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วน ตอนนี้การทำงานที่ผ่านมา เป็นการนำพาจังหวัดน่านไปสู่ทิศทางที่ดี โดยเห็นว่าการทำงานจะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา หากมีส่วนที่ทำให้ไม่สบายใจก็ขออภัยและไม่ได้มีเจตนาอื่นใด การทำงานที่ผ่านมามีเป้าประสงค์เพื่อให้จังหวัดน่านดีขึ้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนราชการ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หลังจากนั้นได้มีการเสวนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและ ข้าราชการที่โยกย้าย โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ คนประกอบด้วย พลตรีรุศมนตรี  จิณเสน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  นางสาวเตือนจิต  ปานบุญ  สถิติจังหวัดน่าน  นางสาวกุนณัทฐา  ศรีม่วง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน  นายภานุวัฒน์  อันสนธิ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  นายชาติชาย  อารยวงศ์  จัดหางานจังหวัดน่าน  นางชวนพิศ  พูนนฤเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดน่าน  นายสมเร็จ  อุดแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน  นายณฐกร  จิรภัคพงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน  นายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา  นายภูผา  อภิรัฐวงศ์ นายอำเภอเชียงกลาง นายไกรสร หนูทวน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   พันตำรวจเอกมนตรี  ยอดเมือง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันติสุข และ พันตำรวจเอกสุเมธ  ก้อนคำ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสองแคว  ในปีนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอื่น 3 คนประกอบด้วย พลตำรวจตรีมงคล  สัมภวะผล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  นายปรีชา  โตมี   ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์  ขัดนาค ผู้อำนายการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ