รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

                             ที่ด่านตรวจบ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  พันเอก นิรันดร์ชัย  ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน(ฝ่ายทหาร) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง และมอบสิ่งของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง กว่า 50 คน นำโดยนายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเวียงสา ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา ทหาร ตำรวจ  สมาชิกกองอาสารักษาดินอำเภอเวียงสา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา และสาธารณสุขอำเภอเวียงสา อสม.   อพปร. และเจ้าหน้าที่ อปท. ปฏิบัติหน้าที่ด่านห้วยน้ำอุ่น คัดกรองเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19   ซึ่งมีผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวนมากต่อเนื่อง

                           หลังจากจังหวัดน่าน ได้ประกาศสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ของ จังหวัดน่าน มีสถานการณ์ดีขึ้น ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดที่ยังรักษาตัวอยู่เพียง 8 คนเท่านั้น  และไม่มีผู้ที่มีอาการหนักแม้แต่รายเดียว ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากนอกพื้นที่ ไม่ใช่ในจังหวัดน่าน   ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวได้เริ่มเดินทางเข้ามาในจังหวัดน่านจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด มาตรการป้องกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ ใช้โปรแกรม "น่านปลอดภัย" ได้ผลเป็นอย่างดีในการติดตามตัวผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ การฉีดวัคซีนเชิงรุกของจังหวัดน่าน

                            ในการนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของ ศบค. ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด  พร้อมกันนี้  ได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ พร้อมกับสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน

                                                                   .............................................................

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ