ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดน่านเห็นชอบ ให้เสนอแผน การดำเนินงานปี 2565 ต่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณกว่า 65 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 131 ครั้ง

         นายสำเริง  แก้วเทพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  มีวาระที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีคำสั่งลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ย้ายนางสาวอธิภัทร  ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดน่าน ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดลำปาง  และให้นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดน่าน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา
            สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 งบประมาณปี 2565 ตำแหน่งลูกจ้างโครงการจำนวน 200 อัตรา ซึ่งสำนักงานสาขาจังหวัดน่านได้เปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครจำนวน 25 คน ทั้งหมดจะต้องไปสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ 
       ระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 20 ตุลาคม 2564 มีเกษตรกรยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร 9 ราย มูลหนี้ 604,000 บาท
       ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน ด้านการบริหาร  ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ด้านการจัดการหนี้ และด้านอื่นๆ  รวมมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท  โดยจะนำเสนอ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ