กอ.รมน.จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 105 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. พ.อ. นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ ฉก.ทพ.32, ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ร้อย.ตชด.325, ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ, จนท.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน, จนท.ด่านศุลกากรทุ่งช้าง, จนท.ด่านกักกันสัตว์น่าน และ นายอาทิตย์ มะลิดวง หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
          ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น พร้อมกับสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนฯ
 กอ.รมน. จังหวัดน่าน มุ่งมั่นบูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ