ผู้แทนคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ยื่นหนังสือต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เพื่อผลักดันของบกลางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. นายสำเริง แก้วเทพ ประธานอนุกรรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน และผู้แทนอนุกรรมการฯ จ.น่าน เข้ายื่นหนังสือต่อนางสิรินทร รามสูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดน่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ประสานงานสนับสนุนการอนุมัติงบประมาณกลางปี 2565 ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรัฐบาลมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2563-2565) คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้พิจารณางบประมาณปี 2565 ที่มีอยู่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงเสนอให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน เสนอของบกลางปี 2565  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการฟื้นฟูอาชีพและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรให้องค์กรเกษตรกรและสมาชิกของจังหวัดน่าน  และด้านการจัดการหนี้ จำนวนงบประมาณกว่า 64 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรเกษตรกรและสมาชิกจังหวัดน่านได้รับการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ