น่านจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 80 ครั้ง

ที่โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 เพื่อสร้างกระแส เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และหน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 19 แห่ง และอำเภอ TO BE NUMBER ONE จำนวน 15 อำเภอ มุ่งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และชมรม ที่ดำเนินงานตามโครงการฯ เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับแผนงาน โครงการของแต่ละหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ จำนวน 16 บูธ และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP 2021 การประกวดเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดน่านอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ