สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านและองค์กรที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการจัดงาน แถลงข่าว“น่าน...พร้อม น่าน...ปลอดภัย น่าน...น่าเที่ยว”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 81 ครั้ง

ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าว 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวน่าน ภายใต้มาตรการฯความปลอดภัย 
“น่าน...พร้อม น่าน...ปลอดภัย น่าน...น่าเที่ยว”  งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ,หอการค้าจังหวัดน่าน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ,เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจ.น่าน ที่มีมาตรฐาน และรางวัลในการรับรองจากองค์กรทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ  สร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับนโยบาย นายกรัฐมนตรีในเรื่องการเปิดการท่องเที่ยว 
สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.น่าน และสร้างความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปฏิบัติตามมาตรการฯให้ เพื่อให้พื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด-19  เป็นกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ค ในการกระตุ้นยอดขายฯ อีกทั้งสร้างแบรนด์จังหวัดน่าน โดยจัดทำเสื้อลายสัญลักษณ์ เพื่อสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และจัดตั้งกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวฯ 
การดำเนินการ 
การจัดงานแถลงข่าว ดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ บริเวณข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน) เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่านฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17:00 น เป็นต้นไป ในงานจะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของดีเมืองน่าน  จัดบูธแสดงสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยแยกเป็นคลัสเตอร์ และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบูธ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับรางวัล  ได้แก่ เครื่องเงิน , โรงแรม , กาแฟ ,ผ้าทอ อุทยานแห่งชาติ , อพท. ,เทศบาลเมืองน่าน ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องนโยบายเปิดการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในงานยังจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อโซเชี่ยล ด้วยการไลฟ์สด ผ่านเพจต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดน่าน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ