กอ.รมน.น่าน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 562 ครั้ง

                     วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน กอ.รมน.จังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีประเด็นติดตามการทำงานในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงแรมรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ลานกางเตนท์ ร้านกาแฟ ที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้ และบริเวณริมทางหลวง   รวมทั้งการมาตราการป้องกันและควบคุมไม่ให้ยางพารารั่วไหลลงพื้นถนน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

                      สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานตามกรอบการดำเนินงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ 1.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์, การปรองดองสมานฉันท์และงานด้านกิจการมวลชน, การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 2.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม (การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด, การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การจัดระเบียบสังคม) 3.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ (การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาพันธกรณีระหว่างประเทศ, การเสริมสร้างเสถียรภาพของชาติ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ไซเบอร์รูปแบบ) และ 4.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานและอาหาร กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานและอาหาร (การป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ, การขับเคลื่อนกลไก ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร)  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
ผู้เรียบเรียง : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ