ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบผ้าห่ม“ออมเงินช่วยพี่น้องเชียงราย ต้านภัยลมหนาว" จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 78 ครั้ง

      วันนี้(18 ม.ค.65) เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน จากนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ตาม “โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อ 89 ล้านความดี” เพื่อนำผ้าห่มไปมอบช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

       “ออมเงินช่วยพี่น้องเชียงราย ต้านภัยลมหนาว" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อ 89 ล้านความดี” แบ่งปันผ้าห่มกันหนาว เป็นกิจกรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมกันออมเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กอนุบาลทุกคนได้มีการพัฒนาด้านสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยึดมั่นในความดี โดยได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ