เชียงใหม่ กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้า ช่วยค่าครองชีพประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 51 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพแก่ประชาชน พร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

       วันนี้ (18 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง มาตรการกำกับดูแลสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้น เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ฯลฯ ทางสำนักงานพาณิชย์จึงได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริโภคหรือประชาชนลดความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยกำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการทุกชนิด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบราคาที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการจะต้องปิดป้ายแสดงราคา มีจำนวน 11 หมวดสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร หรือสินค้าหมวดอาหาร เป็นต้น 

 ในส่วนของมาตรการกำกับดูแลราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น กระทรวงพาญิชย์ได้จัดโครงการ พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ให้จำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ทั้งหมด 11 จุด ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม นี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อหมูในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน ด้านมาตรการกำกับดูแลราคาไข่ไก่ ได้ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อแก้ปัญหาราคาไข่แพง โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น หากพบเห็นผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-737

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญารัตน์ พันตาคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้...ข่าว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ