ปศุสัตว์จังหวัดแพร่เฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร เปิดศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมโรค ASF War room

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 62 ครั้ง

นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้เตรียมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือ ASF ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยทำการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War room) จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งได้ชี้แจงการวางแผนปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดในสุกร แก่ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

โดยปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรวจฐานข้อมูลสุกรในจังหวัดแพร่ ทั้งจำนวนผู้เลี้ยงสุกร จำนวนสุกร แยกประเภทพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และสุกรขุนให้เป็นปัจจุบัน ทำการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ตามมาตรการของกรมปสุสัตว์อย่างเข้มข้น ในการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรให้แก่เกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยคำนึงถึงการควบคุมป้องกันโรคและประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก และให้ดำเนินการประชุมหรืออบรมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบการการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หรือ มาตรฐาน GFM

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ