กัญชายังเป็นพืชเสพติดที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกเองได้ ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 135 ครั้ง

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
สถานการณ์ยาเสพติดในภาคเหนือ มีการผลิตและส่งออกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยาบ้า ขณะที่กัญชามีการนำเข้ามากที่สุด โดยสถานการณ์ยาเสพติด มีความต้องการซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยราคายาเสพติดที่ลดลงระบบโลจิสติกส์ขนส่งที่สะดวกขึ้นขณะที่พบว่า คีตามีนผ่านกัมพูชามากขึ้นและผ่านประเทศไทยน้อยลง ยาอีมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเช่น อยู่ในรูปของ ซองกาแฟ และมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตที่สามเหลี่ยมทองคำ ขนาดที่กัญชามีการนำเข้ามากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวและมีความต้องการมากขึ้น จัดการจับกุมผู้ต้องหา รับสารภาพว่าส่งไป ประเทศมาเลเซีย
ยาเสพติดที่ยังเป็นปัญหาหลักคือยาบ้าและไอซ์ รองลงมา คือ เฮโรอีน และคีตามีน จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปางและ แพร่ ตามลำดับ
ขอทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่ากัญชายังคงเป็นยาเสพติดอยู่ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ประกาศออกเป็นกฎกระทรวง ประชาชนยังไม่สามารถปลูกเองได้ ไม่เหมือนกระท่อม สิ่งใดปลดล็อคไม่เป็นพืชเสพติดอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านไม่สามารถ ต้มน้ำกระท่อมจำหน่ายได้
ในระยะที่ผ่านมาตำรวจสามารถจับกุม ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ 259 คดีผู้ต้องหา 251 คนโดยอำเภอที่จับกุมได้มากที่สุดคืออำเภอเมืองน่านรองลงมาคืออำเภอปัว และ ท่าวังผา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เข้าดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 15 อำเภอครบทุกอำเภอ ทั้งนี้ได้มีการยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 15 อำเภอ 15 หมู่บ้าน ชุมชน
ไตรมาส1 ได้คัดเลือกหมู่บ้านเข้ารอบ 2  จำนวน  6 หมู่บ้านได้แก่
 หมู่บ้านนาหวาย อ.นาหมื่น บ้านดอนไชย อ.นาน้อย บ้านดอนแท่น อ.เชียงกลาง บ้านฝายมูล อ.ท่าวังผา บ้านหนองเต่า อ.ภูเพียง และบ้านมหาโพธิ์ อ.เมืองน่าน โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 3 หมู่บ้าน ส่งเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดและส่งประกวดระดับเขตประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ต่อไป
 
นอกจากนี้ได้มีการพัฒนายกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 15 หมู่บ้านจาก  316 ชุมชน เตรียมส่งแผน 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และ อำเภอภูเพียง 
มีการดำเนินการหมู่บ้านตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2564  ระดับ A เข้มแข็ง 68 หมู่บ้าน ระดับ B  211 หมู่บ้าน ระดับ C ต้องปรับปรุง 37  หมู่บ้าน


 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ