จังหวัดน่าน มอบป้ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 217 ครั้ง

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบป้ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองน่าน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) และ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่ได้รับป้ายโครงการฯ ได้แก่ นายกิจจา แสงรุ่ง ตัวแทนจากเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ว่าที่ร้อยตรีอลงกต ประสมทรัพย์ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก นายคมสันต์ ขันทะสร กลุ่มมิตรแก้วสหายคำวรนคร และนายสถาพร จันต๊ะยอด กลุ่มลายน่าน และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่ นางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ