นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการส่งมอบความห่วงใย ให้กับประชาชน และเด็กนักเรียน พื้นที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 241 ครั้ง

นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการส่งมอบความห่วงใย ให้กับประชาชน และเด็กนักเรียน พื้นที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

                      ที่โรงเรียนบ้านน้ำพิ  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน      คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย  พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย  ได้เดินทางไป มอบสิ่งของให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน    โรงเรียนบ้านน้ำพิ  อาทิ เช่น เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  ในการศึกษา  เช่น กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว    ประกอบด้วย 1. ข้าวสาร 2. เครื่องปรุง3. ทีวีจอแบน ขนาด 50 นิ้ว  4. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่  5. อุปกรณ์กีฬา 6. อุปกรณ์การเรียน การสอน ข้าวสารเจ้า ปลากระป๋อง  พร้อมมอบทุกการศึกษา และทุนค่าอาหารมือกลางวัน ให้โรงเรียน ด้วย

                           ซึ่งวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสนับสนุนงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดูแล ช่วยเหลือประชาชน   เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ  นอกจากนี้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งโรงเรียนในส่วนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่ง  สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน ไปมอบให้โรงเรียน ที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น แก่เด็กนักเรียน ที่ประสบภัยหนาว  ประกอบด้วย   โรงเรียนบ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน   ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   

                            ทั้งนี้    เพื่อให้ นักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับทราบถึงความห่วงใย   ของภาครัฐและภาคเอกชน ว่า เราไม่ได้ทอดทิ้ง และยังนึกถึงเด็กๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ โดยสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือ ก็ตรงกับความต้องการ  ของโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย ที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียน ทั่วทุกภาคของประเทศ  ต่อไป

                              โรงเรียนบ้านน้ำพิ   ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนภูเขา ภูเขาล้อมรอบทุกทิศ พื้นที่ทั้งหมด   อยู่ที่ลาดชันไหล่เขา ตั้งห่างจากตัวอำเภอทุ่งช้างประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประมาณ 36.6 กิโลเมตร  และห่างไกลโรงเรียนประถมศึกษาที่ใกล้ที่สุด 7 กิโลเมตร   เป็นโรงเรียนธุรกันดาน ที่ห่างไกล      และอยู่ติดกับเขตชายแดน สปป.ลาว   โดยชุมชนในพื้นที่ มีชาติพันธ์ชนเผ่าขมุ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่และรับจ้าง มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากและมีฐานะที่ยากจน    โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับอนุบาลศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปัจจุบันมี   นักเรียน รวม 43 คน มีข้าราชการครูและบุคลกรจำนวน  8 คน  ซึ่งการมอบสิ่งของในครั้งนี้     ได้สร้างความดีใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก  โดยคณะครู และผู้ปกครอง กล่าวว่า ของทุกชิ้นที่ได้รับพวกเราได้รับ เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันต่อไป

                                                               ..........................................................

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ