น่าน จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ของจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 93 ครั้ง

ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ของจังหวัดน่าน โดยกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวง ให้แก่นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบให้แก่ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด

สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานในพระองค์ 904 โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวง ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และขอให้จังหวัดพิจารณามอบต่อให้แก่ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม ซึ่งจังหวัดน่าน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในฐานะ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน และให้แก่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ในฐานะ แทนประชาชนจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้มอบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ