ผู้ว่าฯ น่าน บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวน่านให่แก่นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 โอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 129 ครั้ง

วันนี้ (26 มกราคม 2565) เวลา 16.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวน่าน ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 โดยมี พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศร่วมรับฟัง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิริลักษณ์ ยาผาง
ผู้เรียบเรียง : สิริลักษณ์ ยาผาง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ