เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 ในพื้นที่โซนใต้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 924 ครั้ง

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 ในพื้นที่โซนใต้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

ในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 2 สำหรับชาวอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  มีประชาชนร่วมเวทีจำนวนมากเต็มหอประชุม พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้

พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจริญพรว่าพระสงฆ์ทั้งจังหวัดน่านเห็นด้วยกับการก่อสร้าง สนับสนุน โดยมีพระสงฆ์เจริญพรว่าเห็นด้วยแต่ต้องปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยรักษาจิตใจคนเมืองน่าน และต้องไม่รื้อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และนอกจากนี้ประชาชนยังขอให้ปรับปรุงอาคารให้เอื้อต่อคนพิการ สนับสนุน เน้นเยาวชน คนรุ่นใหม่ คนน่านสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เยาวชนใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ ขอให้เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในที่สูง 

นอกจากนี้ ประชาชนยังได้สอบถามเรื่องสถานที่จอดรถชั้นใต้ดิน ว่าสามารถบรรจุรถได้กี่คัน และเป็นห่วงมาตรการป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งสถานการณ์จราจรในตัวเมืองน่าน ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมาก แต่ไม่มีที่จอดรถ เสนอให้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด มีน้ำดื่มให้ประชาชนฟรีในตัวอาคาร 
เสนอขอให้ออกแบบโดยใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนตั้งคำถาม คือ ทำไมต้องเปลี่ยนเจ้าภาพ ทั้งนี้ขอให้คงสภาพอาคารคงเดิม โดยเห็นด้วยกับการปรับปรุง แต่ไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอน ประชาชนยังได้แสดงความคิดเห็นว่า อาคารศาลากลางเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของน่าน ปรับปรุงได้ แต่ไม่ควรรื้อถอน ให้คงอาคารหลัง อาคารใหญ่ไว้ การทุบทิ้ง การรื้อถอน เป็นการทำลายประวัติศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับการทุบทิ้งหรือทำลาย 

นอกจากนี้ เยาวชนแสดงความคิดเห็นอยากให้จัดนิทรรศการเด็กและเยาวชน ศิลปินในจังหวัดน่าน กลุ่มสตรีจังหวัดน่านสนับสนุนโครงการดังกล่าว แต่ขอให้มีพื้นที่สำหรับกลุ่มสตรีด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ