มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบบ้านทดแทนให้แก่ นางบัวทิพย์ มีงาม ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 738 ครั้ง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบบ้านทดแทนให้แก่ นางบัวทิพย์ มีงาม ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านทดแทนให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไฟม้บ้าน) พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายพิพัฒน์ เพ็ชรพิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี

ด้วยเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2565 ได้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1 ครัวเรือน 2 คนทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง คือ บ้านของนางบัวทิพย์ มีงาม อายุ 87 ปี อาศัยอยู่กับบุตรชาย 1 คน

ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มณฑลทหารบกที่ 38 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา ได้ร่วมกันบริจาคเงินและอุปกรณ์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบ้านทดแทนให้กับราษฎรที่ประสบภัยอัคคีภัย และได้ดำเนินการสร้างบ้าน โดยใช้แรงงานจากชุดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงสาที่ 5 เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน 15 อบต.น้ำปั้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสร้างจนสำเร็จ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 15 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จนสำเร็จลุล่วงและได้ทำการมอบบ้านทดแทนให้แก่ นางบัวทิพย์ มีงาม ได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ