น่าน จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หารือการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ป้องกันโรคโควิด 19 แก่กลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือฉีดวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอป้องกันโรค

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 751 ครั้ง

น่าน จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หารือการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ป้องกันโรคโควิด 19 แก่กลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือฉีดวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอป้องกันโรค

ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 14/2565 หารือแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ป้องกันโรคโควิด 19 แก่กลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือฉีดวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอป้องกันโรค

จากการระบาดของโรคโควิด 19 และได้มีการให้วัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีประชากรบางกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือได้รับวัคซีน แต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค ได้แก่ กลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มผู้ป่วยฟอกไต เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้จัดหา Long Acting Antibodies (LAAB) ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่สามารถออกฤทธิ์ลบล้างเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ได้ ทั้งต่อสายพันธุ์เดิม และสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่าง ๆ มาใช้ในกลุ่มมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน พร้อมมีมติแนะนำให้  LAAB ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มผู้เปลี่ยนไต ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน กลุ่มผู้ฟอกเลือด กลุ่มผู้ล้างไตทางหน้าท้อง กลุ่มผู้เปลี่ยนอวัยวะ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และกลุ่มผู้เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะพิจารณาให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ให้กับกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 3 เข็ม และภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นเป็นลำดับแรก หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ ความเป็นไปได้ เป็นสำคัญ  โดยจังหวัดน่าน มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การรับ LAAB จำนวน 643 โดส และจะทยอยส่งมายังโรงพยาบาลน่านให้บริการผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้แจ้งสถานการณ์โรคฝีดาษวานร ข้อมูลเมื่อ 31 ก.ค. 65 พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 22,816 ราย ผู้ป่วยยืนยันในไทย 2 ราย การแพร่กระจายเชื้อและการติดต่อส่วนใหญ่โดยการสัมผัสผื่นผู้ป่วยโดยตรงในระยะแพร่เชื้อ หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยยืนยัน อาจมีการติดต่อทางละอองฝอย อาการของผู้ป่วย มักเริ่มด้วยอาการไข้ และผื่น จะเริ่มจากตุ่มแดงประมาณ 5-7 วัน หลังรับเชื้อ และตุ่มจะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง และแห้งเป็นสะเก็ด ตุ่มมีจำนวนมากน้อยตามความรุนแรงของโรค และการตอบสนองของผู้ป่วย ทั้งนี้โรคฝีดาษวานร สามารถป้องกันได้ โดยล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เลี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง กินอาหารปรุงสุก สงสัยว่าป่วยควรพบแพทย์ทันที

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ