ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านมีความประสงค์ขายทอดตลาด 16 รายการ                 

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2564
  • รับชม : 346 ครั้ง

                           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้รับแจ้งจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ว่ามีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  โดยผู้ประสงค์จะสู้ราคาสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-772231 และสามารถเข้าดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และจะเริ่มประมูลเวลา 10.15 น.  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ