พช.น่านรับสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ CDD Young Designer Contest เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
  • รับชม : 245 ครั้ง

                 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครประกวดผลงานการออกแบบชุดผ้าไทย โครงการ CDD Young Designer Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERDAY EVERWEAR" ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน (วัน และเวลาราชการ)

                       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เปิดเผยการรับสมัครประกวดผลงานการออกแบบชุดผ้าไทย โครงการ CDD Young Designer Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERDAY EVERWEAR" ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน (วัน และเวลาราชการ) โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

                      สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย (1).ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 - 30 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (2).ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และระดับการศึกษา (3).กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป ผู้สมัครสามารถเข้าแข่งขันจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่าน (ตามทะเบียนบ้าน) เท่านั้น (4). กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครเข้าประกวดในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) หรือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาก็ได้ แต่ต้องเลือกเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น (5). ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) หรือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษา (กรณีนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา) และ (6). สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยผู้สมัครเข้าประกวดสามารถเลือกสมัครได้เพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร. 0 54716428

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ