ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 แบบ สขร 1 เดือนมีนาคม 2565 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดูเพิ่มเติม
2 เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!