นางสุดา ดูงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร.ปชส.พะเยา ร่วมประชุมกรรมการพัฒนา และปรับปรุงวัดติโลกอาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  • ภาพจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ต.ค. 2563
  • รับชม : 132 ครั้ง

    

        วันที่ 6 ตุลาคม 2563  นางสุดา  ดูงาม  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา   ร่วม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  พร้อมด้วย  ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  , อาจารย์นคร พงษ์น้อย  ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย , อาจารย์เกื้อพงษ์  ชัยดรุณ  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพะเยา  , รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ประชุม

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ