จังหวัดพะเยา ปรับมาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความรุนแรงขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเชื้อโรคที่กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย กระทรวงมหาดไทยได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว จึงให้จังหวัดทุกจังหวัดยกระดับมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยาจึงได้ปรับแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยงดให้บริการกรณีประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่ต้องเดินทางหรือพบปะกับเจ้าหน้าที่ได้ จำนวน 5 ช่องทาง ดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์โดยส่งหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 2.ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 054-449735 3.โทรศัพท์สายด่วน 1567 4. Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา และ 5.ช่องทางอื่นๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ