สวท. เชียงราย ถ่ายทอดสดบรรยากาศ คณะวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • รับชม : 17 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2564  นางวรางคณา  อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นำทีม เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  ดำเนินการถ่ายทอดสดบรรยากาศ  คณะวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทหารผ่านศึก ครอบครัวทหาร และทหารนอกประจำการ ตลอดจนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย  ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ  สิงห์ทอง รองหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย กองนิคมเกษตรกรรมฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์ให้การต้อนรับพร้อมสมาชิกและครอบครัวทหารผ่านศึกจำนวน 250 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเสนอความต้องการประกอบด้วย ต้องการเอกสารใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน ขอน้ำประปา ตลอดจนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ