(วันที่ 15 เม.ย.2564) ทีมงาน สวท.แพร่ ตรวจเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564
  • รับชม : 352 ครั้ง

วันที่ 15 เม.ย.2564 ทีมงาน สวท.แพร่  นำโดย นายทองคำ อุดทา นายช่างไฟฟ้า (อาวุโส ) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร  ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ