สวท.เชียงราย จัดพิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีล้านนาปี๋ใหม่เมือง 2564

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2564
  • รับชม : 31 ครั้ง

วันที่ 23 เมษายน 2564  นางวรางคณา อุ่นบ้าน  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีล้านนาปี๋ใหม่เมือง 2564

ในปีนี้ สวท.เชียงราย กำหนดเวลาพิธีสรงน้ำพระในช่วงเวลา 10.30  น.  จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรงน้ำ พระอินทร์เป่าสังข์  และ  พระภูมิเจ้าที่  ที่คอยปกปักรักษา สวท.เชียงราย  โดยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าเคร่งครัด  เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมพิธี

ทั้งนี้  การสรงน้ำพระพุทธรูป อาจจะจัดเป็นขบวนแห่ หรือ อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานในที่อันเหมาะสม การสรงน้ำจะใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำที่ผสมด้วยน้ำอบ น้ำหอมประพรมที่องค์พระ  การสรงน้ำพระเป็นการทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความคารพและเลื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ