สวท.แพร่ สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับเครือข่ายหอกระจายข่าวจังหวัดแพร่

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2564
  • รับชม : 133 ครั้ง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ นำทีมช่าง สวท.แพร่ สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือเครือข่ายหอกระจายข่าวจังหวัดแพร่ โดยได้ทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหอกระจายข่าวบ้านม่วงเกษม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น ตามคำร้องขอของท่านกำนันโส มณีกาศ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ