สวท.แพร่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • รับชม : 110 ครั้ง

นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการขยายความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่ และจับคู่สถานประกอบการกับสถานศึกษาในพื้นที่ความร่วมมือ ให้ผู้เรียนเข้ารับการฝึกอาชีพ โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 18 แห่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 18 แห่ง ที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ขยายความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแผนกวิชานักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ