สวท.เชียงราย ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงราย ลงพื้นที่ บ้านศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับประเทศ จัดทำสื่อประชาสัมพ

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • รับชม : 109 ครั้ง

สวท.เชียงราย  ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงราย  ลงพื้นที่  บ้านศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับประเทศ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.๓ 

 

วันนี้ 14 ก.ย. 64  นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย(สวท.เชียงราย) และ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และทีมงาน ร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๑ ใน๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับประเทศ เผยแพร่ในรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.๓ และสื่อสารสนเทศของสวท.เชียงราย

 

รางวัล ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" เป็นการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน ๒๒๘ ชุมชน คัดเข้ารอบสุดท้ายเพียง ๓๐ ชุมชน เพื่อให้ตัวแทนชุมชนนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ด้วยตนเองให้คณะกรรมการระดับชาติพิจารณาตัดสิน เหลือ ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" เข้ารับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา และเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจะได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทางไดอารี่ของกระทรวงวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักในช่องทางต่างๆ

 

โดยการบันทึกรายการวันนี้ มีผู้ร่วมรายการประกอบด้วย ท่านพระครูสุจิณวรคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุรเชษฐ์  พุ้ยน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง นายอินสม  วงศ์ชัย ปราชญ์ชุมชน/อดีตประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีดอนชัย และนายสมชาย  วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย หมู่ ๗/ประธานชุมชนท่องเที่ยวไทยลื้อศรีดอนชัย

 

จากนั้นพาเที่ยวชมจุดเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นภายในชุมชน เช่น วัดท่าข้ามศรีดอนชัย โดยพระครูสุจิณวรคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย กระชังปลาที่แม่น้ำอิง ผู้นำชมโดย นายรณรงค์ และนางพรศรี วงศ์ชัยกลุ่มสัมมาชีพ โดยนางผดุง สุทธฺประทีป กลุ่มทอผ้าแม่ครูดอกแก้ว ธีระโคตร โดยนางดอกแก้ว ธีระโคตร ข่วงวัฒนธรรมเฮือนคำแพง โดยนายเกษม  อะทะวงษา พิพิธภ้ณฑ์ลื้อลายคำ โดยนางสาวกาญจนา  วงศ์ชัย กลุ่มสตรีทอผ้า (ศูนย์สินค้า OTOP) โดยนางแว่นแก้ว  ภิรมย์พลัด และพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณเฮือนเอื้อยคำ ( เฮือนไทลื้อ ๑๐๐ ปี ) โดยนายธนนิตย์  นุชเทียน

 

สำหรับ  ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย เป็นชาวไทลื้อที่อพยพโยกย้ายมาจากสิบสองพันนา ประเทศจีน เข้ามาอยู่ที่แห่งนี้ราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา การแต่งกายของไทลื้อบ้านศรีดอนชัย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยตัวเสื้อผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นเสื้อผ่าอก ป้ายเฉียงด้านหน้า เอวลอย แขนยาว สวมใส่กับผ้าซิ่นที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ ผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาว แล้วสวมทับด้วยเสื้อกั๊กที่ปักลวดลายสวยงาม ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ