สวท.ลำปาง ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ขับเคลื่อน "ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา...สู่เมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน"

  • ภาพจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2565
  • รับชม : 109 ครั้ง

22 เม.ย. 65 สวท.ลำปาง ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live แถลงผลการดำเนินงานและผลงานเด่น รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ของส่วนราชการจังหวัดลำปาง ขับเคลื่อน "ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา....สู่เมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ ศาลาหลวง โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ