ส.ปชส.ลำพูน ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 9

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 95 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 (พฤ.) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 9 เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านโฮ่ง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วม

ทั้งนี้ นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอานนท์ ติ๊บย้อย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ปชส.ลำพูน สมาชิกอาสาสมัคร พอ.สว. เข้าร่วมและปฏิบัติงานด้านข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ