สวท.แม่สะเรียง จัดกิจกรรม 5ส ภายในอาคารสถานี สวท.แม่สะเรียง

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 758 ครั้ง

บุคลากรเจ้าหน้าที่ สวท.แม่สะเรียง ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. ภายในอาคารสำนักงาน ห้องช่างเทคนิค และห้องออกอากาศวิทยุ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ