สวท.เชียงราย ถ่ายทอดเสียง กิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2565

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 1149 ครั้ง

วันที่ 24  มิถุนายน  2565 นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย  นำทีมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการถ่ายทอดเสียง กิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2565   ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้  ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผ่านทาง สวท.เชียงราย  FM 95.75 MHz  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบบรรยากาศการจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ