สำนักงานชลประทานที่ 1 ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขตรับผิดชอบ และเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 512 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 ยืนยัน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี ตามข้อสั่งการของกรมชลประทาน พร้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัย

            นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวังในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 ว่า สถานการณ์โดยภาพรวมมีปริมาณฝนสะสม ปี 2563 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 47.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.04 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 62.23 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของความจุอ่าง ด้านอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 18 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 191 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 33 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33

            ด้านการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในเขตรับผิดชอบ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการโครงการแก้มลิงในเขตพื้นที่โครงการเชียงใหม่ และแม่แตง เพื่อเป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำสำรอง จำนวน 10 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 5.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการผันน้ำไปเก็บไว้แล้วปริมาณ 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุเก็บกัก  

            ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยอาคารชลประทานทุกแห่งอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน  และได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้ง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้หมั่นตรวจสอบบริเวณหน้าอาคารระบายน้ำอย่างใกล้ชิด และให้ดำเนินการทุกมาตรการตามข้อสั่งการของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ