สนง.ขนส่ง จ.ลำปาง เตรียมเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่แบบ New Normal เริ่ม 8 มิ.ย.63 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 408 ครั้ง

     ตามที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

     โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก จะทำการเปิดให้บริการระยะแรก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่การอบรม ช่วงระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวันเวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

     ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ www.dlt.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 0 5426 5140

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ