สำนักงาน​เกษตร​จัง​หวัด​ปาง​ ลงพื้นที่แนะเกษตรกรอำเภอแม่พริกป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 595 ครั้ง

นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก ร่วมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังและสำรวจแปลงมันสำปะหลังที่ได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากต่างจังหวัด ณ แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 3 ต.พระบาทวังตวง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ และให้เกษตรกรชะลอการปลูก รอผลการตรวจวิเคราะห์โรคใบด่างมันสำปะหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริกจะทำการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานระดับอำเภอต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสามารถสอบถามข้อมูลและข้อแนะนำได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 0 5435 6677และ 0 5482 9698 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ