อำเภอแม่สะเรียง ไข้เลือดออกระบาดหนัก พบผู้ป่วยในทุกตำบล ยอดผู้ป่วยพุ่ง 109 ราย เตรียมปฏิบัติการเชิงรุก “อำเภอแม่สะเรียงปลอดยุงลาย” 

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 1082 ครั้ง

นายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เตรียมใช้สโลแกน “อำเภอแม่สะเรียงปลอดยุงลาย” พร้อมปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการนำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันโดยเฉพาะเจ้าของบ้าน ไม่ใช่แค่อาสาสมัครเท่านั้น และเมื่อเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข ทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ติดตามสถานการณ์และการควบคุมป้องกันโรคของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเน้นย้ำผู้นำชุมชนให้เฝ้าระวังโรค พร้อมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์การพ่นสารเคมี รวมทั้งสนับสนุนยากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และต่อไปอาจจะมีการประกวดสถานที่หรือหมู่บ้านปลอดยุงลายด้วย 

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดของอำเภอแม่สะเรียง พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 109 ราย สูงสุดที่ตำบลแม่เหาะ 54 ราย รองลงมาตำบลบ้านกาศ 22 ราย ตำบลแม่สะเรียง 17 ราย  ตำบลแม่ยวม 6 ราย ตำบลแม่คง 6 ราย ตำบลป่าแป๋ 3 ราย ตำบลเสาหิน 1 ราย พบผู้ป่วยใหม่บริเวณบ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง และบ้านโป่ง ตำบลบ้านกาศ 

จากการติดตามตามสถิติของการระบาดในพื้นที่พบผู้ป่วยสูงสุดในปี 2558 จำนวน 331 ราย และการประเมินสถานการณ์ในปีนี้เบื้องต้น คาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่อง มีแนวโน้มจะระบาดหนักที่สุดในรอบสามปี เนื่องจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายพบว่าในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านกักเก็บน้ำไว้จำนวนมาก แต่ไม่ได้ทำการปิดฝาให้มิดชิด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกได้ในวงกว้าง

จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคน เฝ้าระวัง ป้องกัน ปฏิบัติตามมาตรการ 3 ก. คือ เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ