เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของเดือนมิถุนายนเข้าแล้ว เตรียมโอนครั้งต่อไป 10 กรกฎาคม นี้

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 517 ครั้ง

     เมื่อวานนี้(10 มิ.ย.63) เป็นวันแรกที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบข้อมูลและโอน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. สนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,459,737 ราย จำนวนเงิน 1,136,409,200 บาท และจะโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครั้งต่อไปวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยผ่านบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารทั่วไปตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ กลุ่มครอบครัวยากจน โดยให้การช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน สำหรับการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้
1.สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเป็นประจำ(รายเดิม)
2.สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563
3.สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
4.จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือน
5.จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
6.สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th
7.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์ 0-2651- 6534, 0-2651- 6920, 0-2651- 6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152(ในวันเวลาราชการ) หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
8.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ