การรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 2261 ครั้ง

การรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันที่ 6 กรกฏาคม 2563 วันเข้าพรรษา ด้วยคำขวัญนายกรัฐมนตรี ว่า สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย

                นายเสมอ  นิ่มเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่กรุงเทพมหานคร  ผลปรากฏว่าบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563 ตามประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 บุคลากรส่วนราชการ รวมถึง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายณรงค์ชัย  ใจวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส่วนประเภทที่ 3 ภาคเอกน เครือข่ายต่างๆ บุคลากรศาสนา ได้แก่ พระครูวรสุตเขต ฉายา ธัมมเสฏโฐ  ชื่อเดิม ประเสริฐ งิ้วสูง เจ้าอาวาส วัดสันทราย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนประเภทบุคลากรสถาบันการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกสังกัด ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคมประดิษฐ์วิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนประเภทบุคลากรสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทุกสังกัด ได้แก่ แพทย์หญิง รัศมน  กัลป์ยาศิริ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด กรุงเทพมหานคร และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563 ประเภท ส่วนราชการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนประเภทภาคเอกชน เครื่องข่ายต่างๆ ภาคประชาสังคม ศาสนา ได้แก่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล และประเภทสถาบันการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุกสังกัด ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

                สำหรับคำขวัญของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี  2563 มีว่า สุรา  พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย  โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 สำหรับการจัดงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 6 กรกฏาคม 2563 นี้ วันเข้าพรรษา  ซึ่งกำลังเตรียมการจัดงานขึ้นให้มีความเหมาะสมกับในสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและประชาชนอีกด้วย.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ