สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 568 ครั้ง

                นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เจ้าของรถ ผู้ขับรถ ผู้ปกครอง และนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการแนวทางของทางราชการในการให้บริการและใช้บริการรถรับส่งนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งไปยังเจ้าของรถที่ประสงค์จะให้บริการรถรับส่งนักเรียน ให้ไปดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง และสาขาอำเภอปง ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            ทั้งนี้ รถยนต์ที่จะขออนุญาตให้ใช้เป็นรถรับจ้างรับส่งนักเรียนได้ ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องไม่ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกกันลมหน้า กระจกกันลมท้าย และหน้าต่างด้านข้าง อีกทั้งที่นั่งผู้โดยสารต้องติดตรึงแน่นกับพื้นรถ ไม่มีการดัดแปลงที่นั่งแต่อย่างใด และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสาร และการขออนุญาต เจ้าของรถต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054 - 431111 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ