จังหวัดพะเยา ดำเนินการมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 388 ครั้ง

จังหวัดพะเยา ดำเนินการมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น พร้อมปิดศูนย์ Local Quarantine ในเขตอำเภอเมืองพะเยา และเตรียมเปิดศูนย์ Local Quarantine อำเภอภูซาง คัดกรองผู้ที่จะเดินทางข้ามมายังจังหวัดพะเยา

 

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 17/2563 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 2 เดือน และอนุญาตให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกลับมาดำเนินการได้ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ประกอบกับประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นเวลา 23 วันแล้ว จังหวัดพะเยา จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 16 และครั้งที่ 17 ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณามาตรการในระยะที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตามที่ ศบค.กำหนด

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ถือว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเวลา 23 วัน โดยทางจังหวัดพะเยา ได้ทำการปิดศูนย์ Local Quarantine ในเขตอำเภอเมืองพะเยา เนื่องจากผู้ที่เข้าไปอยู่ในศูนย์ฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจแล้วพบว่า ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 และพ้นระยะการกักตัวแล้ว โดยในส่วนของจังหวัดพะเยา ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ในช่องทางบก คือด่านถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จะมีการจัดตั้ง ศูนย์ Local Quarantine ที่ อำเภอภูซาง แต่ที่อำเภอเมืองพะเยา จะทำการปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น โดยผู้ที่มาจาก State Quarantine ทั้งทางภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย จะมีการออกหนังสือรับรอง การตรวจโรค และเมื่อมารายงานตัวหรือเข้ามาที่จังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเช็คการยืนยันโรคว่าพบเชื้อโควิด 19 หรือไม่ หากไม่มีผลการตรวจยืนยัน ทางจังหวัดพะเยาจะทำการตรวจโรคให้ จึงขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวพะเยา ขอให้มั่นใจว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการคัดกรองโรค เป็นอย่างดี และขอขอบคุณประชาชนชาวพะเยา ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ผ่านมาด้วยดี

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ