คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบผ่อนปรนการขนส่ง"เฉพาะสินค้า"ชายแดน เตรียมเสนอ สบค. พิจารณา อีกทั้งเตรียมยกเลิกจุดคัดกรองทั้ง 4 จุด ตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 387 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า เนื่องจากมีผู้ค้าชายแดน และประชาชนได้รับผลกระทบจากการปิดจุดผ่อนปรนขามแดนระหว่างประเทศด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการที่มีสินค้าติดค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมจึงหารือและเห็นพ้องร่วมกันในหลักการการผ่อนผันให้มีการขนส่งเฉพาะสินค้าข้ามแดนได้ โดยไม่มีการติดต่อสัมผัสกันระหว่างบุคคล และยังไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามแดน โดยอาจจะเป็นในลักษณะการขนส่งแบบท้ายรถชนท้ายรถ มีมาตรการ หรือจัดพื้นที่ Safe Zone ระหว่างชายแดน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกระบวนการขั้นตอน มติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะต้องเสนอแจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พิจารณาต่อไป

            นอกจากนี้ ที่ประชุมวันนี้ ยังได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นมาก โดยไม่มีจังหวัดที่จัดอยู่ในพื้นที่พบการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการเปิดเยี่ยมญาติ การรับฝากเงิน และการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำแม่สะเรียง และเรือนจำแม่ฮ่องสอน , เห็นชอบในหลักการมาตรการรองรับการเปิดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา , และเห็นชอบให้ยกเลิกจุดคัดกรองทั้ง 4 จุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดภาระงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังคงสถานที่กักกันตนของจังหวัด (Local Quarantine)ไว้อยู่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ