เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงนำเกษตรตำบล ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ฯสินค้าเกษตรระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 251 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ให้พร้อมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2563 เป็นครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจตุรนต์ สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจาก 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย ดอยเต่า จอมทอง ดอยหล่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตรในพื้นที่

สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย อาทิ โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  โครงการเร่งด่วนอย่างโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้งบประมาณ 400,000 ล้าน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับได้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ