ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เปิดเผย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวลำปางให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นอย่างดี ในการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ตำแหน่งที่ว่าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 343 ครั้ง

พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มีการจัดกำลัง จนท.ตร. ประจำหน่วยเลือกตั้งครบทั้ง 386 หน่วยเลือกตั้ง บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น สำหรับมาตรการควบคุมการจำหน่ายสุราในเขตพื้นเลือกตั้ง ณ ขณะนี้ยังไม่มีการกระทำผิดแต่อย่างใด

(เสียง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง. ......)

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ได้มีการปรับรูปแบบแนวทางการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข นับได้ว่าการเลือกตั้งเป็นโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง แบบ New Normal ที่จะนำไปสู่การเป็นต้นแบบของการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ในอนาคต อย่างไรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. โดยมีการเตรียมความพร้อมสวมหน้ากอนามัยและบัตรประจำตัวประชาชนก่อนออกจากบ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ