โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เน้นมาตรการลดภาระผู้ปกครองและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 1011 ครั้ง

มาตรการลดภาระผู้ปกครอง  โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แจ้งงดการซื้อชุดประจำโรงเรียนเสื้อพื้นเมืองและชุดพละ หลังพบผู้ปกครองส่วนใหญ่ประสบสภาวะวิกฤตช่วงโควิด ไม่มีงาน ไม่มีรายได้  พร้อมเปิดเรียน และ มีมาตรการป้องกันสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองเมื่อลูกมาเรียนหนังสือ

                ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ได้เดินทางทยอยมาประชุมเพื่อรับฟังความพร้อมของโรงเรียน มาตรการการป้องกัน และ มาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยก่อนเข้าประชุมได้มีมาตรการป้องกันตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากเข้าที่ประชุมที่มีสภาพอากาศปลอดโปร่งโล่ง

            โดย   นายดำรง ปัทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1  กรกฎาคม นี้ โดยมีการแบ่งการประชุมออกเป็นช่วงชั้น รวม 4 วัน ประกอบไปด้วย การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1-3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6  และ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 -3  เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้ปกครองที่จะเดินทางมาประชุมกับทางโรงเรียน 

               ทั้งนี้โรงเรียนได้แจ้งเรื่อง การแต่งกายของนักเรียนปีการศึกษา 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ให้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายซึ่งเป็นชุดพละและชุดพื้นเมืองประจำวันศุกร์ของโรงเรียนดังนี้ โดย ชุดพละ แต่งกายด้วยชุดพละเดิม หรือ หากเป็นนักเรียนเข้าใหม่ ให้สวมกางเกงวอร์ม เสื้อกีฬาที่นักเรียนมีอยู่แล้ว(ไม่กำหนดสีและลวดลายให้สุภาพและเรียบร้อย) และ ชุดพื้นเมืองประจำวันศุกร์ ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนมีการตัดชุดพื้นเมืองประจำโรงเรียน เปิดภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนที่เข้าใหม่ หรือ นักเรียนเก่า  แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำโรงเรียน  หรือ เป็นชุดประจำชนเผ่า หรือ ชุดพื้นเมืองที่มีอยู่แล้ว  ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ปกครองเนื่องจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ช่วงวิกฤตโควิดประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนรายได้ ไม่มีงานทำ ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในชุดพละ และ ชุดพื้นเมือง ก็สามารถแบ่งเบาช่วยผู้ปกครองนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง

 โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 476 คน  ด้าน ผู้ปกครองนักเรียน ต่างพึ่งพอใจกับมาตรการลดภาระและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ทางโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ยังเปิดห้องเรียนให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชม และ พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อสอบถามปัญหาของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โดยภายในห้องเรียนได้มีการจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือ นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากเฟสชิวเรียน ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันแยกเป็น 4 จุด ตามอาคารสถานที่ เพื่อลดการแออัดของเด็กนักเรียนในช่วงพักเที่ยง แต่ละอาคารเรียนจะมีจุดล้างมือและเจลไว้ให้นักเรียน การเดินทางเข้าออกโรงเรียนใช้เส้นทางเดียว มีระบบคัดกรองตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด19 จึงขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจที่จะให้ลูกหลานมาเรียนหนังสือได้ตามปกติได้ในช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ