จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 478 ครั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก้อปพร. ในสังกัด ที่ได้รับรางวัล ในปี 2563 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และคุณประโยชน์แก่สังคม

ตามที่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่สมควรได้รับรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอรับรางวัล การคัดเลือก ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน จำนวน 15 ราย โดย อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 คือ นายพร้อมพงษ์ พันธ์เลิศ อายุ 45 ปี ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 55/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน เริ่มปฏิบัติงาน เป็น อปพร. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 /

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เขมทัต โภคสุวรรณกุล
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ