จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1232 ครั้ง

                เช้าวันนี้ (7 ม.ค. 63) นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมกับคณะส่วนล่วงหน้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยช่วงเช้าเวลา 09.00 น จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.แม่ฮ่องสอน  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทอดพระเนตรกิจกรรมการสาธิตและนิทรรศการ  ทรงปลูกต้นกระพี้จั่น

               จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการต่างๆศูนย์การเรียนทั้ง 2 แห่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว / พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ