พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมกลับมาเปิดให้บริการ 1 ก.ค.63 นี้ ในรูปแบบ Back to the NEW NORMAL

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 363 ครั้ง

     นายอำพล  กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้เข้าชม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ใกล้จะถึงนี้ ภายหลังจากได้ทำการปิดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น

     โดยผู้ที่จะเข้าใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยจองรอบการเข้าชมล่วงหน้า โดยต้องแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าชมทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-1.5 เมตร นอกจากนี้ต้องรับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิโดยกำหนดไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากพบอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์เข้าชมทั้งคณะ

     สำหรับการเข้าออก จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือรูปแบบอื่นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. กำหนด โดยก่อนเข้าชมนิทรรศการจะต้องรอในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น ผู้เข้าชมจะต้องเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะติดต่อไปเพื่อติดตามผลหลังจากการเข้าชม 14 วัน

     ด้านผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) จะกลับมาเปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) โดยมีรอบเวลาเยี่ยมชม 4 รอบ คือ 09.00 น. , 10.30 น. , 13.00 น. และ 14.30 น. พร้อมกับสวนพฤกษชาติ และพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่า รวมถึงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

     ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ทาง Facebook Fanpage : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ เหมืองแม่เมาะ” https://www.facebook.com/mahmohmine/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5425 4930

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ