จิตอาสา อ.เมืองปาน ออกสำรวจรณรงค์ กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้พบยอดผู้ป่วยทั้งจังหวัดอยู่ที่ 181 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 382 ครั้ง

     เหล่าจิตอาสาพระราชทาน และอาสาสมัครสาธารณสุข พื้นที่ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม เพื่อลดสาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมกันนี้ยังได้มีการสำรวจแหล่งน้ำขัง รวมถึงสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพักอาศัยของยุง

     สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยสะสมรวม 181 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยแยกเป็นรายอำเภอตามลำดับดังนี้ อ.ห้างฉัตร 82 ราย อ.วังเหนือ 30 ราย อ.เมือง 35 ราย อ.เกาะคา 20 ราย อ.เถิน 5 ราย อ.สบปราบ 2 ราย อ.เมืองปาน 1 ราย อ.แจ้ห่ม 2 ราย และอ.แม่เมาะ 4 ราย สำหรับในพื้นที่ อ.เสริมงาม อ.แม่พริก อ.แม่ทะ และ อ.งาว ไม่มีรายงานพบผู้ป่วย

     อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 0 5422 7526 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ